След от самолёта.

2014 Бум., смеш., техника 30х41,5